Executive Committee

srinivasan.jpg

President
Dr. A.V. Srinivasan
(Chennai)
sanjeev1.jpg

President Elect
Dr. Sanjeev Thomas
(Trivandrum)


Past President
Dr. Arabinda Mukherjee
(Kolkata)
Subhash_Kaul.jpg

Past President
Dr. Subash Kaul
(Hyderabad)
Nirmal_Surya.jpg

Treasurer
Dr. Nirmal Surya
( Mumbai )
Gagandeep_Singh.jpg

Secretary
Dr. Gagandeep Singh
( Ludhiana )
Satish_Khadilkar.jpg

Editor Annals of IAN
Dr. Satish V. Khadilkar
( Mumbai)

Executive Committee Members

Ajit_Sowani.jpg

Dr. Ajit Sowani
(Ahmedabad)
Sudhir_V_Shah.jpg

Dr. Sudhir Shah
(Ahmedabad)
Sudhir_Kothari.jpg

Dr. Sudhir Kothari
(Pune)
Manjari_Tripathi.jpg

Dr. Manjari Tripathi
(New Delhi)

CME Convenors

Lakshmi_Narsimhan.jpg

Dr. R Laxmi Narasimhan
(Chennai)
Dr.KalyanBhattacharya.jpg

Dr.Kalyan Bhattacharya
(Kolkata)
Back to Top